Vĩnh Long Today - Blog chia sẻ của Người Vĩnh Long

Lời hay ý đẹp

Today – Lời Hay Ý Đẹp Về Cuộc Sống Mà Chúng Ta Cần Đọc

 (Today) – Lời hay ý đẹp nhằm truyền tải đến bạn những ý nghĩa sâu sắc về cuộc sống, giúp chúng ta mạnh mẽ hơn giữa dòng đời ngược xuôi.

>>> Câu chuyện về kẻ trộm hành hương.

>>> Câu chuyện Buông và Giữ.

 

Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

W. Shakespeare

 

Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

S. Nô – đi – ê

 

Nếu ai hy sinh để duy trì cuộc sống cho con người thì tức là, người đó đã sống đúng và chết không vô ích.

V. Nê – đơ – van

 


Thước đo cuộc đời không phải ở chỗ nó dài hay nó ngắn, mà ở chỗ bạn đã sử dụng nó như thế nào.

M. Mông – te – nhơ

 

Ai hiến dâng cuộc đời cho việc tốt, là sống lâu hơn tuổi của mình.

Nhớ lại cuộc đời đẹp đẽ, tức là đã sống hai lần.

M. Mác – xi – an

 

Sứ mệnh chân chính của con người là sống, chứ không phải tồn tại.

G. Lơn – đơn

 

Cuộc đời trôi qua mà không phục vụ cho những lợi ích và nhiệm vụ rộng lớn của xã hội thì không chính đáng. Ai không đáng quý trọng cuộc sống, người đó không xứng đáng được sống.
Không ít người dùng nửa đầu tiên của cuộc đời để làm nửa thứ hai trở nên thảm hại và thấp hèn.

La Bruy – e

 

Muốn thực hiện được những việc lớn, thì phải sống như là không bao giờ chết được.

L. Vô – vơ – nác

 

Bước vào cuộc đời là bước vào cuộc chiến đấu.

F. Vôn – te

 

Cuộc đời sinh động và đẹp đẽ do làm việc sôi nổi. Cuộc đời không phải là gánh nặng, mà là đôi cánh, là sáng tạo, là niềm vui; nếu ai biến nó thành gánh nặng thì chính kẻ đó có lỗi.

Vê – rê – xai – ép

 

Cuộc đời dù thế nào chăng nữa vẫn tốt đẹp hơn giấc mơ, chẳng khác gì sức khỏe tốt hơn bệnh tật.

I. Tuốc – ghê – nép

 

Cuộc đời con người lúc nào cũng phải giống như dòng sông đang chảy trước mặt tôi đây. Vẫn một lòng sông ấy thôi, nhưng nước thì luôn luôn đổi mới.

H. Thô – rô

 

Trẻ trung mãi lên cùng năm tháng – Đó là nghệ thuật sống chân chính!

E. Ten – lơ – man

Ý nghĩa cuộc đời một con người là ở chỗ phải trở thành nguồn nhiệt lượng và ánh sáng cho người khác.

S. Rô – bin – xơn

 

Khát vọng vươn lên phía trước, đó chính là mục đích cuộc sống.

M. Gooc – ki

 

Ta chỉ được sống có một lần, song bù lại cho đến chót.

G. Man – kin

 

Cuộc đời này không quá chật hẹp, nếu bạn biết đúng chỗ của mình.

Rô – ma – Khay – am

 

Người nào sống vô nguyên tắc và không có ý chí thì chẳng khác gì con tàu không có tay lái và địa bàn, gió đổi chiều một cái là nó cũng đổi hướng.

X. Xmai – xơ

 

Thiên nhiên ban cho ta cuộc sống không lâu dài, nhưng ký ức về một cuộc đời sống đẹp thì còn lại mãi mãi.

M. Xi – xê – rô

Join The Discussion

Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes